ZNIŻKI I PROMOCJE

Dotyczy osób zapisujących się na pierwszy semestr studiów I stopnia.

Rodzaj zniżki Wysokość zniżki Zniżka dla
1. Ulga RODZINNA 50% wpisowego dla kandydatów z najbliższej rodziny studenta WSEiZ
(mąż, żona, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
Ulga przysługuje przy złożeniu dokumentów do końca lipca 2020 r.
2. STYPENDIA
w WSEiZ
0 zł czesnego Stypendia przyznawane w WSEiZ pozwalają pokryć comiesięczne koszty studiowania w naszej Uczelni.
W przypadkach niektórych kierunków studiów stypendia moga nawet kilkukrotnie przekroczyć kwotę miesięcznej raty czesnego!
3. ZNIŻKA
w czesnym
1,5% zniżki
lub
3% zniżki
W przypadku uiszczenia opłaty czesnego z góry obowiązują bonifikaty w wysokości:
– za jeden semestr – 1,5% zniżki,
– za jeden rok – 3% zniżki.

Zniżki i promocje nie sumują się! Prosimy wybrać najkorzystniejszą ofertę!

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rekotoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.