Konferencje

"OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI" KONFERENCJA NAUKOWO–TECHNICZNA

Konferencja OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI organizowana jest przez
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
przy współpracy
z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie,
Politechniką Warszawską,
Wojskową Akademią Techniczną.
19 listopada 2020 r., godz. 15.00, platforma Zoom

V Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart 2019

V Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart 2019
International Artistic
Scientific Conference KRAJart 2019

"ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU – ZMIANY”
Zakopane 10–13 września 2019 r.

Konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika

IX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ARCHBUD 2019

INTERNATIONAL ACADEMIC AND TECHNICAL CONFERENCE ARCHBUD 2019

"Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa"
Problems of Contemporary Architecture and Construction

Zakopane 10–13 września 2019 r.

Konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika

VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania objęła patronatem naukowym VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO, które odbędzie się 1 lutego 2018 roku w Hotelu Novotel Warszawa Airport przy ul. 1 Sierpnia 1.

Forum na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami, stając się jednym z ważniejszych w tej branży. Program SOSEXPO jest przygotowywany w konsultacji z administracją rządową i samorządową, izbami i stowarzyszeniami branżowymi, w kompetencji których znajdują się zagadnienia związane z gospodarką odpadami.

  

Konferencja „E-Mobilność: wyzwania, szanse i zagrożenia

Konferencja „E-Mobilność: wyzwania, szanse i zagrożenia” organizowana jest przez Wydział Inżynierii i Zarządzania WSEiZ, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie odbędzie się 21 września 2017 r. w gmachu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ul. Rejtana 16 w Warszawie.

studia warszawa

VIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ARCHBUD 2017

VIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ARCHBUD 2017
ACADEMIC AND TECHNICAL CONFERENCE ARCHBUD 2017

"Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa"
Problems of Contemporary Architecture and Construction

Zakopane 12–15 września 2017 r.

studia warszawa

IV Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart 2017

IV Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart 2017
International Artistic
Scientific Conference KRAJart 2017*

ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU – ŚLADY
Zakopane 12 - 15 września 2017 r.

studia warszawa

XII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IPMiT

XII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM
Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu
Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacjipojazdów mechanicznych

POJAZDY 2015
Warszawa,15-17 czerwca 2015 r.

ORGANIZATORZY:
Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu
WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WAT
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ W SULEJÓWKU

WSPÓŁPRACA:
Wydział Pojazdów i Systemów Uzbrojenia
WOŁGOGRADZKIEGO PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO, ROSJA

Konferencja „NAUKA I BIZNES - Psychologia Pozytywna”

Konferencja „NAUKA I BIZNES - Psychologia Pozytywna”
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZADZANIA, 13.05.2015 r.

III Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJ-ART 2015 / International Artistic - Scientific Conference KRAJ-ART 2015*

POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

"ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU – ZNAKI CZASU" Zakopane 15–18 września 2015 r.

*