Zdrowie Publiczne


 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 3 lata.
 • Tytuł: LICENCJAT.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 


Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2020/2021.


Na kierunku Zdrowie Publiczne proponujemy studia w zakresie specjalności:

Wellness i SPA
Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Zdrowie Publiczne przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

studia zdrowie publiczne kierunek zdrowie publiczne

W nowoczesnym społeczeństwie dbałość o zdrowie wymaga interdyscyplinarnego i holistycznego przygotowania fachowców sprawujących zróżnicowane funkcje profilaktyczne, opiekuńcze, organizacyjno-zarządcze i edukacyjne. Zdrowie Publiczne to kierunek studiów, który łączy w sobie wiedzę medyczną, społeczną, elementy zarządzania, ekonomii, ochrony środowiska oraz prawa.

studia licencjackie warszawa studia zaoczne warszawa

Wiedza i umiejętności przekazywane na tym kierunku obejmują tematy związane z:

 • rozpoznawaniem biologicznych, środowiskowych, demograficznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia,
 • złożonością uwarunkowań ochrony zdrowia,
 • przygotowywaniem, propagowaniem, wdrażaniem, realizowaniem i koordynowaniem programów oświaty zdrowotnej, programów opieki i rehabilitacji psychospołecznej oraz promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych,
 • sprawowaniem kontroli stanu sanitarno-epidemiologicznego.


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Ukończenie kierunku Zdrowie Publiczne otwiera kilka ciekawych ścieżek kariery zawodowej m.in. w: administracji publicznej, branży farmakologicznej, służbie zdrowia, ośrodkach wellness i SPA, organizacjach prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia. Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności organizacyjno-doradcze, dają możliwość zatrudnienia m.in. na stanowiskach kierowaniczych lub stanowisku asystenta medycznego w:
– publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (m.in.: szpitalach, przychodniach, gabinetach
lekarskich, lekarsko-dentystycznych etc.),
– placówkach nadzorczo-inspekcyjnych systemu opieki zdrowotnej (NFZ, Sanepid),
– placówkach i ośrodkach wellness i SPA,
– zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, domach pomocy społecznej i innych placówkach
świadczących usługi opiekuńcze i pomocowe osobom w podeszłym wieku,
– w instytucjach i firmach zarządzających danymi medycznymi, oraz fundacjach i innych organizacjach
prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia.


Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zdrowie Publiczne są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta po pierwszym semestrze studiów.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9/10 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.