Zarządzanie


 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – stacjonarne w dni powszednie,
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 3 lata.
 • Tytuł: LICENCJAT.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 


Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2020/2021.

Na kierunku Zarządzanie proponujemy studia w zakresie specjalności:

Biznes międzynarodowy
Grafika komputerowa i media społecznościowe
Handel i usługi logistyczne
Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych
Usługi gastronomiczne i dietetyka
Hotelarstwo

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Zarządzanie przejdź do programu stuiów lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Zarządzanie to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania biznesem w zmiennym środowisku. Celem studiów jest wyposażenie przyszłego menedżera w kompetencje, które pozwolą na dokonywanie wyboru optymalnego modelu biznesowego, wdrażanie skutecznych metod marketingowych, efektywną komunikację z rynkiem, umiejętne przewidywanie potrzeb konsumentów oraz rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.

zarządzanie studia warszawa

Oprócz polskiego dyplomu licencjata studiując na kierunku Zarządzanie w WSEiZ możesz uzyskać amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management wydany przez Herzing University (USA).
Amerykański dyplom Bachelor of Science otrzymuje się po odbyciu tylko jednego roku studiów w tym Uniwersytecie.

WSEiZ jest jedynym partnerem Herzing University w Polsce.

studia warszawa

Po zakończeniu studiów w USA absolwenci mogą ubiegać się o przedłużenie wizy o jeden rok i podjęcie pracy w ramach tzw. Optional Practical Training

Szczegółowe informacje o studiach na Herzing University udzielane są w This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

licencjat zarządzanie

Kontynuując kształcenie w WSEiZ, na czterosemestralnych studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oprócz tytułu licencjata (kierunku Zarządzanie) możesz także uzyskać tytuł magistra inżyniera!


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent ZARZĄDZANIA może znaleźć zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie, w każdej organizacji. Najbardziej będzie poszukiwany w firmach, które prowadzą działalność zgodną z ukończoną specjalnością, jednak solidna baza przedmiotów podstawowych i kierunkowych powinna spowodować, że chętnie podejmie nowe wyzwania.


Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zarządzanie są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta po pierwszym semestrze studiów.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9/10 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.