Architektura Krajobrazu

Absolwenci kierunku Architektura otrzymują tytuł INŻYNIERA lub MAGISTRA INŻYNIERA.


Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Rekrutacja On-Line

 


Architektura Krajobrazu to kierunek, który poprzez połączenie umiejętności inżynierskich ze zmysłem artystycznym oraz wiedzą z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i rolniczych przygotowuje przyszłego architekta krajobrazu do kształtowania przestrzeni w sposób funkcjonalny i estetyczny. Ukończenie tego kierunku studiów umożliwia planowanie, projektowanie oraz realizację obiektów architektury krajobrazu, takich jak np.: ogrody, parki, bulwary, rezerwaty. Zawód architekta krajobrazu to możliwość samorealizacji w pracy twórczej oraz znaczącego wpływu na kształt otaczającej nas przestrzeni. Architekt krajobrazu modeluje otoczenie, dzięki czemu wywiera istotny wpływ na rzeczywistość oraz może zmienić krajobraz, tak by uczynić go bardziej harmonijnym i funkcjonalnym.

architektura studia dzienne

Kierunek architektura krajobrazu kompleksowo wpisuje się w misję WSEiZ, która zakłada kształcenie mające na celu przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji społecznych, umożliwiających absolwentom studiów architektura krajobrazu:

  • skuteczną i odpowiedzialną ochronę oraz kreatywne kształtowanie otoczenia przyrodniczego w trosce o kondycję i rozwój człowieka w warunkach wdrażania idei zrównoważonego rozwoju,
  • efektywną realizację zadań zawodowych oraz kreatywną adaptację do ewoluujących potrzeb i oczekiwań rynku pracy, w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i budowania gospodarki opartej na wiedzy,
  • czynny i świadomy udział w rozwoju Mazowsza oraz Polski dzięki nabytej wiedzy, profesjonalnym umiejętnościom, mobilności oraz zaspokajaniu potrzeby kształcenia ustawicznego.
wseiz studia warszawa