KONKURS FOTOGRAFICZNY

IMG 7342

Szanowni Studenci, Szanowni Pracownicy, uczestnicy wymiany w ramach Programu Erasmus+! Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla studentów i pracowników – pasjonatów fotografii, którzy udokumentowali zdjęciami swoje Erasmusowe pobyty zagraniczne.

Dzięki konkursowym fotografiom, będzie można zobaczyć ewolucję Programu Erasmus+ od początku jego istnienia Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać jedno zdjęcie z wyjazdu oraz napisać o nim krótką historię.
Prace można nadsyłać do 13 stycznia 2020 poprzez stronę ORGANIZATORA
Jury konkursu oceniać będzie fotografię i towarzyszący jej krótki opis historii uwieńczonej na zdjęciu.

Wybrane zdjęcia oraz historie zostaną wystawione podczas wydarzenia ‘The Stakeholders Event’, które odbędzie się w Université Libre de Bruxelles (ULB) w terminie 28-29 stycznia 2020.