Adresy

Uprzejmie informujemy, że Dziekanaty Wydziałów oraz pozostałe działy administracyjne WSEiZ mieszczą się w siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy !!!

Szczegóły dojazdu do nowej siedziby WSEiZ na mapie.

uczelnie

PREZYDENT
prof. dr hab. inż. Jan Misiak
ul. Olszewska 12, parter, pokój 3
00-792 Warszawa

uczelnie

REKTOR
dr Monika Madej, prof. WSEiZ
ul. Olszewska 12, parter, pokój 4

uczelnie

PROREKTOR
dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ
ul. Olszewska 12, parter, pokój 5

uczelnie

PROREKTOR
dr hab. inż. Krzysztof Półtorak, prof. WSEiZ
ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 15

uczelnie

REKTORAT
Kierownik Rektoratu
inż. Agnieszka Łukasik
ul. Olszewska 12, parter, pokój 2
tel. 22 825 80 34 lub 35, fax 22 825 80 31
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

uczelnie

Dziekan Wydziału Architektury
dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ
ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 17

uczelnie

Prodziekan ds. jakości i rozwoju Wydziału Architektury
dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ
ul. Olszewska 12, I pietro, pokój 16

uczelnie

Dziekanat
Kierownik Dziekanatu Wydziału Architektury
Karolina Zabłocka
ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 13, 14
tel. 22 825 47 89
kontakt dla studentów kierunku Architektura tel. 22 825 80 34 lub 35 wew. 137 lub 111
kontakt dla studentów pozostałych kierunków tel. 22 825 80 34 lub 35 wew. 136
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – kontakt ogólny
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – kontakt dla studentów kierunku Architektura,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – kontakt dla studentów kierunku Architektura Wnętrz,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – kontakt dla studentów Architektura Krajobrazu,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – kontakt dla studentów kierunku Budownictwo,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – kontakt dla studentów kierunku Wzornictwo.

WYDZIAŁ INŻYNIERII I ZARZĄDZANIA

uczelnie

Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania
dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ
ul. Olszewska 12 II piętro, pokój 26

uczelnie

Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania
dr Katarzyna Adamiak, prof. WSEiZ
ul. Olszewska 12, II pietro, pokój 23

uczelnie

Dziekanat
Kierownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii i Zarządzania
mgr inż. Marta Ogonowska
ul. Olszewska 12, II piętro, pokój 24, 25
tel. 22 825 17 31, 22 825 63 21
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

uczelnie

KWESTURA
Kwestor
mgr Małgorzata Rutkowska
ul. Olszewska 12
III piętro, pokój 33
tel. 22 825 65 06
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

uczelnie

KADRY
Kierownik Działu Kadr
mgr Agnieszka Kozłowska
ul. Olszewska 12
III piętro, pokój 34
tel. 22 825 80 34, w. 123, 124
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

uczelnie

BIURO MARKETINGU I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Kierownik Biura Marketingu i Współpracy Międzynarodowej
mgr inż. Barbara Balawejder
ul. Olszewska 12
parter, pokój 6; III piętro, pokój 37
tel. 22 825 80 34 w. 144
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

uczelnie

Biuro Współpracy Międzynarodowej
mgr Natalia Sokolova
ul. Olszewska 12
parter, pokój 6
tel. 22 875 30 21
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Z-ca Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS+
mgr Paulina Wąż
ul. Olszewska 12
parter, pokój 6
tel. 22 875 30 21; +48 22 825 80 34/35 wew. 131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DZIAŁ JAKOŚCI, NAUCZANIA I BADAŃ
ul. Olszewska 12
III piętro, pokój 36, 37
tel. 22 825 80 34, w. 139, 148
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BIURO KARIER
ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 37,
tel. 22 825 80 34 wew.108

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OFICYNA WYDAWNICZA
ul.Olszewska 12
tel. 22 825 80 32

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

uczelnie

BIBLIOTEKA UCZELNIANA
Kierownik Biblioteki WSEiZ
mgr Agnieszka Ryczywolska
ul. Rejtana 16, I piętro, pokój 17
tel. 22 849 60 03

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CZYTELNIA
ul. Rejtana 16, II piętro, pokój 26

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GALERIA
ul. Rejtana 16
Atrium budynku

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
ul. Rejtana 16, IV piętro, pokój 46A

CENTRUM INFORMATYKI
ul. Rejtana 16, III. piętro, pokój 30
ul. Olszewska 12, III piętro, pokój 38
tel. 22 825 80 34 lub 35, wew 200 lub 201

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TERENOWA STACJA OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU
Klaudyn-Laski, ul. Klaudyńska 33
tel. 22 752 21 12

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
dr inż. Irena Kosińska
tel. 664 268 514
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webmaster
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inspektor Ochrony Danych
Damian Bielecki
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.