KOŁA NAUKOWE

 

Koła naukowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie mają charakter międzywydziałowy. Znajdują się pod nadzorem dziekanów Wydziału Inżynierii i Zarządzania i Wydziału Architektury.

Do aktywnie działających kół naukowych w WSEiZ zaliczyć należy:

KOŁO NAUKOWE "DIGITAL CONSTRUCTION"
KOŁO NAUKOWE URBANISTÓW "URBANITAS"
KOŁO NAUKOWE NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ I KONWERSJI ENERGII
KOŁO NAUKOWE „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PRAKTYCE”
KOŁO NAUKOWE „KREATYWA”
KOŁO NAUKOWE EKOLOGÓW
KOŁO NAUKOWE GEOLOGÓW I GEOTECHNIKÓW
KOŁO NAUKOWE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ, ANIMACJI I CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZÓW
KOŁO NAUKOWE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
KOŁO NAUKOWE PRIMA AURA
KOŁO NAUKOWE PROJEKTOWANIA FORM UŻYTKOWYCHI MEBLI "WSEiZ DESIGN"
KOŁO NAUKOWE ROZWOJU ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU
KOŁO NAUKOWE STOSOWANEJ EKOLOGII ROŚLIN
KOŁO NAUKOWE TURYSTYKI EKOLOGICZNEJ
KOŁO NAUKOWE ZDROWIA PUBLICZNEGO

W 2008 roku WSEiZ była organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. Społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju.