PRZENIESIENIE Z INNYCH UCZELNI/ ZMIANA KIERUNKU STUDIÓW

Rekrutacja

Jeżeli ukończyłeś studia na innym kierunku, chcesz zmienić kierunek studiów, chcesz wznowić naukę po latach lub rozpocząć równoległy kierunek:

  • prześlij podanie do Dziekana z dopiskiem „Różnice programowe", na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • do podania należy załączyć:
    – dokument potwierdzający przebieg studiów, wydany przez uczelnię, z której chcesz się przenieść (dokument powinien zawierać liczbę godzin realizowanych przedmiotów, punktów ECTS, oceny tj. karta przebiegu studiów, uwierzytelniona przez uczelnię, z której się przenosisz). Dokumenty muszą być czytelne i przesłane w jednym pliku. Oryginały powinny być przedłożone podczas zapisu na studia.
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, jeżeli zaakceptujesz warunki określone przez Dziekana, powinieneś zgłosić się do Rektoratu, aby zakończyć procedurę rekrutacyjną i zapisać się na studia.

Co zyskujesz?

  • Nie płacisz za procedurę rozpatrywania podania o przyjęcie z różnicami programowymi;
  • Płacisz jedynie za różnice programowe do semestru, na który jesteś przyjęty, a następnie czesne w bieżącym roku akademickim;
  • Nie musisz powtarzać przedmiotów, które zaliczyłeś (na ocenę pozytywną lub „zal”) na innej uczelni, a które są zbieżne z programem studiów danego kierunku w WSEiZ, do semestru, na który jesteś przyjęty (na pozostałych semestrach o uznaniu oceny decyduje prowadzący zajęcia);
  • Oszczędzasz czas.

studia POBIERZ PODANIE