Zasady rekrutacji

Rekrutacja na semestr letni (od marca) rozpocznie się 18 stycznia 2021 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 4 maja 2021 r.

W semestrze zimowym (od października) oferujemy studia I i II stopnia, natomiast w semestrze letnim (od marca) studia II-go stopnia.

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej.

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną, w semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia w WSEiZ mogą być prowadzone na terenie uczelni, w trybie zdalnym lub w systemie hybrydowym (wykłady online, ćwiczenia i laboratoria na terenie uczelni). Bieżące informacje na temat realizacji zajęć znajdziesz w Aktualnościach.


Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, nie przyjmujemy teczek z pracami plastycznymi).


Aby zapewnić bezpieczną i komfortową obsługę oraz zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem podczas zapisu na studia, prosimy stosuj się do poniższych zasad i ogranicz wizyty w Uczelni!

PAMIĘTAJ! Rekrutacja to krótki proces!
Wystarczy 1 wizyta w Rektoracie WSEiZ!

studia
 • 1Rekrutacja on-line
 • 2Umów wizytę

  W celu osobistego złożenia dokumentów na studia w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie:

  • telefonicznie: 22 825 80 34/35

  Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie (godziny urzędowania Rektoratu).

 • 3Dokonaj wpłaty
  Dokonaj wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (nie później niż w dniu podpisania umowy) na konto bankowe WSEiZ 43103015080000000800611008.

   

  UWAGA! Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów!

 • 4Złóż dokumenty

  Jeśli jesteś obywatelem polskim podejmującym kształcenie w języku polskim:

  w Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 (godziny urzędowania Rektoratu) osobiście złóż komplet dokumentów:

  • wypełniony i wygenerowany z rekrutacji on-line kwestionariusz uczelniany
  • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu; odpis świadectwa nie jest kserokopią)
  • oryginał dowodu osobistego (do wglądu, w celu weryfikacji danych)
  • jedno aktualne i podpisane zdjęcie, na jasnym tle (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. Zaświadczenie obowiązuje tylko kandydatów zapisujących się na kierunek studiów Ochrona Środowiska I i II stopnia (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie podczas zapisu na studia).
  • w przypadku przyjęć na studia magisterskie II stopnia oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu (nie wymagamy dostarczenia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej). Powyższe dokumenty obowiązują również absolwentów WSEiZ, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia.
  • potwierdzenie uiszczenia opłat związanych z procesem rekrutacji.

  Pamiętaj, że w związku z zaistniałą sytuacją zapisy prowadzimy od poniedziałku do piątku, po umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

  Jeśli jesteś cudzoziemcem podejmującym kształcenie w języku polskim, w Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 osobiście złóż komplet dokumentów wyszczególnionych w załączniku (załącznik)

 • 5Podpisz umowę
  Podpisz umowę dotyczącą warunków płatności za studia.
 • 6Gratulacje!
  Jesteś wpisany/a na listę studentów WSEiZ!
dsf

 

Informacje o zasadach rekrutacji udzielane są telefoniczne pod numerami: 22 825 80 34/35 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rekrutacja i Rektorat WSEiZ czynne są w godzinach:

Poniedziałek 08.00 - 15.00
Wtorek 08.00 - 15.00
Środa 08.00 - 15.00
Czwartek 08.00 - 15.00
Piątek 08.00 - 15.00
Sobota
08.00 - 15.00
Niedziela NIECZYNNE

 

zarządzanieRegulamin przyjęć na studia w roku akademickim 2020/2021

zarządzanieZARZĄDZENIE Nr 14/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 23.04.2020 r. w sprawie: w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim dla studentów w roku akadem. 2020/2021.

studia Opłaty za studia I i II stopnia

architektPrzeniesienie z Innych Uczelni

zaocznePotwierdzanie osiągniętych efektów uczenia się

stacjonarneZarządzenie Rektora w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych w procedurze potwierdzania
efektów uczenia się

niestacjonarneZarządzenie Rektora WSEiZ w sprawie pobierania opłat za przeprowadzenie postępowania potwierdzania
efektów uczenia się i wysokosci tych opłat

magisterUchwała Senatu WSEiZ w sprawie określenia organizacji potwierdzenia efektów uczenia się

 

studia Правила рекрутації
zaoczne Правила приема

 

Uwaga!
W przypadku, gdy skończą się wolne miejsca na wybrany przez kandydata kierunek studiów, a kandydat dokona wpłaty, WSEiZ zwraca wszystkie opłaty uiszczone przed zapisem.