Opłaty za studia I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021 – dla osób rozpoczynających naukę w WSEiZ

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego.

UWAGA! Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów!

studia dzienne Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2020/2021 - studia I stopnia
wseiz Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2020/2021 - studia II stopnia
studia warszawa Czesne za studia I stopnia
w roku akademickim 2020/2021
studia zaoczne Czesne za studia II stopnia
w roku akademickim 2020/2021

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.