Warunki zamieszczania ogłoszeń

Korzystanie z usług Biura Karier Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania jest nieodpłatne.
W zamian za to, uprzejmie prosimy o informację zwrotną o zatrudnionych za naszym pośrednictwem osobach, studentach i absolwentach WSEiZ, w celu monitorowania efektów pracy Biura, oraz ustawicznego podnoszenia poziomu i jakości świadczonych przez nas usług. Równocześnie zapewniamy, że przekazane przez Państwa informacje i dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do celów wewnętrznych Biura i opracowania zbiorczych zestawień statystycznych.

Oferty pracy zamieszczone będą na stronie WSEiZ w zakładce "Dla studentów" --> "Biuro karier" --> "Oferty pracy" pod następującymi warunkami:

1. Oferty mają być przesłane na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w formie dokumentu PDF, który w nazwie ma zawierać datę w formacie RRRRMMDD i nazwę firmy oferującej pracę, bez polskich znaków. Na przykład: 8 grudnia 2008 roku firma ARANEA składa ofertę pracy w formie pliku pdf o nazwie: 20081208aranea.pdf

2. Pliki PDF nie mogą mieć większego rozmiaru niż 250kB

3. WSEiZ zastrzega sobie możliwość nie umieszczenia oferty pracy bez podania przyczyny

4. Oferty umieszczone będą na stronie przez miesiąc. Po upływie tego czasu stracą status NOWA, lub przesunięte zostaną do archiwum ofert