Biuro Karier

Biura Karier są jednostkami organizacyjnymi wyższych uczelni i ich głównym zadaniem jest pomoc kierowana do studentów i absolwentów pragnących zdobyć zatrudnienie. Idea ta powstała ponad 100 lat temu w Wielkiej Brytanii (Careers Services) i obecnie Biura Karier funkcjonują w całej Europie. Europejskie wzorce przyjęły się również na kontynencie Amerykańskim, w Australii i Nowej Zelandii. Pierwsze Biura Karier powstały w Polsce latach 90. i obecnie tworzą nieformalną organizację jaką jest Ogólnopolska Sieć Biur Karier.

Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania pod nazwą "Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej" jest jednostką powołaną przez Rektora uczelni i bezpośrednio mu podlega.

Po zgłoszeniu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wchodzi w skład sieci Mazowieckich Biur Karier. Siedziba Biura znajduje się w budynku administracji Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 w pokoju nr 37.

Biuro ma na celu wskazanie zasad jakimi rządzi się rynek pracy oraz udzielenie studentom pomocy w zakresie zapoznania się z wymaganiami stawianymi przez pracodawców.

Oferty pracy firm zewnętrznych zamieszczone będą na stronie WSEiZ w zakładce "Dla studentów" --> "Biuro karier" --> "Oferty pracy" pod następującymi warunkami:

1. Oferty mają być przesłane na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w formie dokumentu PDF, który w nazwie ma zawierać datę w formacie RRRRMMDD i nazwę firmy oferującej pracę, bez polskich znaków. Na przykład: 8 grudnia 2008 roku firma ARANEA składa ofertę pracy w formie pliku pdf o nazwie: 20081208aranea.pdf

2. Pliki PDF nie mogą mieć większego rozmiaru niż 250 kB


Kontakt:

Pokój nr 37, ul. Olszewska 12 tel. 825-80-35
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
 

Zadania Biura:

1. Promuje studentów i absolwentów uczelni poprzez kontakty z potencjalnymi pracodawcami.

2. Organizuje zajęcia (wykłady, warsztaty) z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy.

3. Pomaga w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

4. Gromadzi informacje związane z rynkiem pracy i prowadzi bazy danych w tym zakresie.

5. Współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Biurami Karier w Polsce i za granicą.

6. Organizuje Targi Pracy.


Baza danych
Osoby zainteresowane znalezieniem się w uczelnianej bazie Biura Przedsiębiorczości Akademickiej WSEiZ proszone są o przygotowanie ankiety zgodnie z poniższym wzorem

Imię i Nazwisko:
Kontakt:
Status: student/dzienny/wieczorowy/zaoczny/absolwent:
Semestr:
Wydział:
Kierunek:
Specjalność:
Zainteresowania zawodowe:
Pożądany kierunek rozwoju zawodowego:
Chęć podjęcia pracy/stażu/praktyki w zakresie (kierunek):
Praca: pełen etat, pół etatu, umowa zlecenie, inna praca (jaka)..............
Informacje dodatkowe (CV, osiągnięcia itp...)

Proszę o zamieszczenie poniższej klauzuli:
"Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb rekrutacji"

I dostarczenie do Biura Przedsiębiorczości Akademickiej WSEiZ pokój nr 37 przy ul. Olszewskiej 12 lub wysłanie mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

wzór do pobrania