Współpraca Międzynarodowa

Zapraszamy do Biura Marketingu i Współpracy Międzynarodowej, które mieści się w pokoju nr 6, w siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 22 875 30 21. Biuro czynne jest w godzinach 09.00–15.00.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania od 2003 roku uczestniczy w programach edukacyjnych organizowanych w ramach Unii Europejskiej. W 2003 roku rozpoczeliśmy udział w programie LLP/ERASMUS, w latach 2007–2013 posiadaliśmy tzw. Rozszerzoną Kartę Erasmus natomiast w roku 2014 przystąpiliśmy do programu ERASMUS+, który zastąpił dotychczas funkcjonujące programy:

• Erasmus,
• Leonardo da Vinci,
• Comenius,
• Grundtvig,
• akcję Jean Monnet,
• program „Młodzież w działaniu”,
• oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Erasmus+, to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Opiera się on na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013, takich jak program „Uczenie się przez całe życie”, program „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Oprócz kooperacj z krajami Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+, w 2015 r. WSEiZ zawarła umowę o współpracy z Herzing University, USA. Umożliwia ona absolwentom studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżyniria Produkcji w WSEiZ uzyskanie, obok polskiego dyplomu, również amerykańskiego dyplomu Bachelor of Science in Business Management wydanego przez Herzing University. Amerykański dyplom otrzymuje się po odbyciu tylko jednego roku studiów Bachelor of Science w tym Uniwersytecie. WSEiZ jest jedynym partnerem Herzing University w Polsce. Po zakończeniu studiów w USA absolwenci mogą ubiegać się o przedłużenie wizy o jeden rok  i podjęcie pracy w ramach tzw. Optional Practical Training.

Herzing University we współpracy z WSEiZ zapewni  wszystkim chętnym do podjęcia studiów niezbędną pomoc w procesie ubiegania się o wizę studencką do USA, a także  w uzyskaniu jej przedłużenia i znalezieniu miejsca płatnych praktyk po zakończeniu studiów.