Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu do realizacji zadania związanego ze stworzeniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w prcesie kształcenia

Zapytanie ofertowe
Załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy