Dokumenty i druki

A. REGULACJE WEWNĘTRZNE UCZELNI


1. Dokumenty ogólne

studia• Statut WSEiZ

budownictwo• Regulamin Studiów (obowiązuje od 1 października 2019 roku)

budownictwo• Regulamin Dyplomowania (obowiązuje od 1 października 2020 roku)

studia• Zalecenia dla studentów i nauczycieli akademickich w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas zajęć laboratoryjnych

architektura• Strategia rozwoju WSEiZ 2011-2022

budownictwo• Strategia rozwoju Wydziału Architektury 2012-2022

inżynier• Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii i Zarządzania 2012-2022


2. Uchwały Senatu


3. Zarządzenia Rektora - 2021 r.

budownictwo•ZARZADZENIE nr 1/2021 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 5.02.2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021


3a. Zarządzenia Rektora - 2020 r.

budownictwo•ZARZADZENIE nr 39/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2020 o organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

budownictwo•ZARZADZENIE nr 38/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.09.2020 r. w sprawie funkcjonowania uczelni w okresie stanu epidemii

budownictwo•ZARZADZENIE nr 37/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.09.2020 r. w sprawie świadczenia pracy w trybie zdalnym przez nauczycieli akademickich

budownictwo•ZARZADZENIE nr 35/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.09.2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

budownictwo•ZARZADZENIE nr 33/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.09.2020 r. w sprawie sposobów weryfikacji i zasad dokumentowania efektów uczenia się

budownictwo•ZARZADZENIE nr 32/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.09.2020 r. w sprawie organizacji i przebiegu egzaminów i zaliczeń

budownictwo•ZARZADZENIE nr 31/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyplomowania dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

budownictwo •Zalecenia dla studentów i nauczycieli akademickich w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas zajęć, zaliczeń i egzaminów

budownictwoHarmonogram zajęć dydaktycznych w r.a. 2020/2021

budownictwo •ZARZĄDZENIE nr 12/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

warszawa•ZARZĄDZENIE nr 10/2020 Rektora Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie nr z dnia 6.04.2020 r. w sprawie świadczenia pracy w trybie zdalnym przez nauczycieli akademickich


3b. Zarządzenia Rektora - 2019 r.

zdrowie• ZARZĄDZENIE nr 7/2019 z dnia 30.05.2019 r. REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: przyjęcia harmonogramu zajęć dydaktycznych w r.a. 2019/2020.

wnętrza• ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 24.05.2019 r. w sprawie: w sprawie Zasad rozwiązywania konfliktów w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie


3c. Zarządzenia Rektora - 2018 r.

mechanika• Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 24.04.2018 r. Rektora wyższej szkoły ekologii i zarządzania w warszawie w sprawie: przyjęcia harmonogramu zajęć dydaktycznych w r.a. 2018/2019.


3d. Zarządzenia Rektora - 2017 r.

studia• Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 24.04.2017 r. w sprawie: przyjęcia harmonogramu zajęć dydaktycznych w r.a. 2017/2018.


3e. Zarządzenia Rektora - 2016 r.

zarządzanie• Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie: regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków w WSEiZ

ekologia• Zarządzenie nr nr 8/2016 z dnia 25.04.2016 w sprawie: przyjęcia harmonogramu zajęć dydaktycznych w r.a. 2016/17

architektura• Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 13.12.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie dyplomowania dla studentów WSEiZ


3f. Zarządzenia Rektora - 2015 r.

wzornictwo• Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej WSEiZ

wnętrza• Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 08.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie organizacji i przebiegu studiów

zdrowie• Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 17.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach stosowania oceny antyplagiatowej w ocenie prac dyplomowych

studia• Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych w procedurze potwierdzania efektów uczenia się


3g. Zarządzenia Rektora - 2014 r.

studia• Zarządzenie nr 24/2014 z dnia 03.11.2014 r.w sprawie sposobów weryfikacji i zasad dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy studiów podyplomowych


4. Inne dokumenty

studia• Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS 2013